UVEK PRUŽITE KLIJENTU
više nego što očekuje.

Od vas i ljudi u vašem timu najviše zavisi da li će se poslovna vizija ostvariti, ali uvek treba imati na umu da najvažnija osoba u bilo kojoj uspešnoj kompaniji na svetu nije direktor, CEO, menadžer, akcionar niti vlasnik.

To je klijent!

Pravilno ophođenje prema klijentima na svim nivoima je uspešnog biznisa.

U LEKCIJAMA KOJE SLEDE SAZNAJTE SVE O
FIRST CLASS SERVICE KURSU

KOMUNIKACIJA

"Komunikacija je ključ uspeha za bilo koji posao."

UREĐENJE
PROSTORA

"Nikada nemate drugu šansu da ostavite prvi utisak."

ZAPOSLENI

"Ne razmišljajte (samo) o prodaji, razmišljajte kako da pomognete klijentu."

OPHOĐENJE PREMA KLIJENTU

"Ako se vi ne brinete o klijentima, neko drugi će!

Follow Up

"Ljudi će zaboraviti šta ste rekli, zaboraviće i šta ste učinili, ali nikad neće zaboraviti kako su se osećali zbog vas.

USAVRŠAVANJE

"Usavršavanje i stalno unapređivanje - jedini put ka vrhu i jedini način da se tu i ostane.

ZAKLJUČAK

"Ljudi ne kupuju usluge i proizvode, već odnos prema njima, priče i magiju - Seth Godin.

First Class Service kurs je
dostupan na Craft Master aplikaciji.